Mitsuo Shindo Photographer

 

Yohito Teraoka album "Golden Circle"