Mitsuo Shindo Photographer

 

Yasuharu Konishi album "11 no Totemo Kanashii Uta"