Mitsuo Shindo Photographer

 

Sayuri Sugawara album "Forever..."