Mitsuo Shindo Photographer

 

Original Love album "Machi-otoko Machi-onna"