Mitsuo Shindo Photographer

 

THE ELEPHANT KASHIMASHI "noboreru taiyo"