Mitsuo Shindo Photographer

 

Chitose Hajime album "Kataritsugu koto"