Masami Sano Photographer

 

Bijou R.I 2015AW

ad : Yoshihide Konno
hm : Tori.
mo : Kurumi Emond