Naomi Nishida Makeup Artist

 

CONTRIBUTOR MAGAZINE

ph: Yuji Watanabe
sty: Yuta Kotani
hair: YURI NAKAJIMA
mo: Nana Komatsu