Shinichi Miter Stylist

 

AdryS TVCM

model: Rika Izumi