Shinichi Miter Stylist

 

abahouse 2012 SS

ad:Atsushi Umezawa
ph:Takeshi Hanzawa
hm:Shinji Konishi