MANAMI ISHIKAWA Makeup Artist

 

GINZA 2014/12

ph: Chikashi Suzuki 
sty: Michiko Yuasa
mo: Sakura Ando