Kenji Ishida Hair & Makeup Artist

 

sakanacution MV"Bach no senritsu wo yoru ni kiita seidesu."/
“ROCKIN' ON JAPAN" 2011.8

dir:Yusuke Tanaka ph:Shoji Uchida sty:Hisashi"momo"Kitazawa/
ph:Ryu Tamagawa sty:Hisashi "momo" Kitazawa