Naomi Nishida Makeup Artist

 

FIGARO 2016/07

ph: Taro Hirano
sty: Tomoko Kojima
hair: fumi