SOTETSU “100 YEARS TRAIN”

SOTETSU “100 YEARS TRAIN”
model: Fumi Nikaido
hair: SACHIKO

https://www.sotetsu.co.jp/future/into_tokyo/