Kazuhiro Naka Hair Artist

 

GINZA 2018 / Dec.

ph : Jun Yasui
sty : Maiko Kimura
make : NOBUKO MAEKAWA