Atsushi Hashimoto Stylist

 

UOMO Aug. 2013

ph:Kento Mori
mo:Masashi Nakayama