Atsushi Hashimoto Stylist

 

UOMO 2014/10

ph : Takahiro Igarashi
h&m : JUN GOTO