Atsushi Hashimoto Stylist

 

EXILE  single  ”Ki・mi・ni・mu・chu”

ph : Shiro Katagiri
Sty : Atsushi Hashimoto (Toshio Matsumoto, EXILE ÜSA, EXILE MAKIDAI, EXILE AKIRA, EXILE TAKAHIRO, Kenchi Tachibana, Keiji Kuroki, EXILE TETSUYA, Takanori Iwata and Aran Shirahama) 
Other menber's styling is Yasuhiro Watanabe.